Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Belldandy
Aa Megami-sama
Hiromen (Circle)
Hiroman (Sculptor)
1/8
  • 08/2000 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.