Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Belldandy, Skuld, Urd
Aa Megami-sama
Kaiyodo (Manufacturer)
1/5
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.