Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Belldandy
Aa Megami-sama
Theater
New Line (Manufacturer)
Goemon (Sculptor)
1/7
30 cm
  • 02/2002 Exclusive
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.