Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Benichou Hoteri
Original Character
Flare (Manufacturer)
G.O. (Sculptor), Ganyon (Color Producer), Happoubi Jin (Illustrator)
15.7 cm
¥24,000
  • 03/2021 Standard ¥24,000
4589977240412
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.