Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
ARTFX J
BJ, Minami Natsuno
Juusan Kihei Boueiken
Kotobukiya (Manufacturer)
Hirohito (Sculptor)
1/8
¥13,800
  • 07/2021 Standard ¥13,800
4934054029532
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.