Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Black Knight
Bikini Warriors
Amakuni (Manufacturer), Hobby Japan (Distributor)
Kawagoe Hiromitsu (Sculptor)
1/7
26.5 cm
¥18,000
  • 12/2020 Limited + Exclusive (Regular Edition) ¥18,000
  • 12/2020 Limited + Exclusive (Limited Edition) ¥22,000
Castoff
4981932513225
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.