Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Black Magician Girl
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Kotobukiya (Manufacturer)
Shirahige Tsukuru (Sculptor)
1/7
18 cm
¥7,800
  • 03/2021 Standard ¥7,800
  • 04/26/2017 Standard ¥6,800
  • 04/27/2015 Standard ¥6,800
  • 10/2012 Standard ¥6,800
  • 01/2012 Standard ¥6,800
  • 04/30/2011 Standard ¥6,800
  • 03/2011 Standard ¥6,800
4934054030149
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.