Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Blaze
Arknights
APEX-TOY (Manufacturer)
Kasiu, alive (Sculptor)
1/7
26 cm
¥16,280
  • 2021-1-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.