Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Art Works Monsters
Blue-Eyes White Dragon
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
MegaHouse (Manufacturer)
Andou Kenji (Sculptor)
28 cm
¥16,800
  • 02/2021 Limited + Exclusive ¥16,800
  • 06/26/2019 Limited + Exclusive ¥16,800
4535123826603
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.