Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Binding Creator's Opinion, Creator's Collection
Caroline Yuri
Original Character
Bunny
BINDing (Manufacturer), Native (Distributor)
Sakiyamama (Illustrator)
1/4
¥28,000
  • 03/2021 Limited + Exclusive ¥28,000
Castoff
4589890600515
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.