Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Cat Maid
Original Character
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Mika Pikazo (Illustrator), Shumekutoesu (Sculptor), Tourmaline Gorilla (Color Producer)
¥16,500
  • 11/20/2020 Standard ¥16,500
4589642710981
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.