Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Cheshire Cat
Alice in Wonderland
Myethos (Manufacturer)
Nijah (Sculptor)
1/8
30 cm
¥19,800
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.