Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Chloe von Einzbern
Fate/Grand Order
Studio Sunflower (Circle)
¥12,000
  • 02/09/2020 Limited (Wonder Festival 2020 [Winter]) ¥12,000
  • 07/28/2019 Limited (Wonder Festival 2019 [Summer]) ¥12,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.