Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Character's Selection
Chocola
Nekopara
Bunny Suit
BINDing (Manufacturer), Native (Distributor)
Sayori (Illustrator), Yīn Hai Lun (Sculptor)
1/4
¥30,000
  • 06/2021 Limited + Exclusive ¥30,000
Castoff
4589890600577
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.