Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Chocola
Nekopara
Pretty Kitty Style
PLUM (Manufacturer)
1/7
¥15,000
  • 01/2021 Standard ¥15,000
4582362383558
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.