Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Claire
Art of Nakajima Yuka
BINDing (Manufacturer)
1/4
30 cm
¥30,800
  • 2021-5-1
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.