Thông tin sản phẩm
Accessories
Figma Plus
Classroom Set
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor)
¥2,685
  • 04/15/2020 Standard ¥2,685
  • 12/24/2014 Standard ¥2,685
4545784063514
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.