Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Coconut
Nekopara
Hakoiri Musume (Manufacturer)
Sayori (Illustrator)
1/6
¥17,980
  • 12/2020 Standard ¥17,980
4570000500016
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.