Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Cthulhu-chan
Art of STAR影法師
Unknown (Manufacturer)
Fengrong (Sculptor)
19 cm
¥9,680
  • 9/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.