Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Cygnet
Azur Lane
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor), Design Coco (Color Producer)
¥18,500
  • 04/2021 Standard ¥18,500
4589642712053
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.