Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Darjeeling
Girls und Panzer der Film
Swimsuit , Limited Edition
Kotobukiya (Manufacturer)
Kawagoe Hiromitsu (Sculptor)
1/7
16.5 cm
¥12,000
  • 03/26/2021 Exclusive (Kotobukiya Shop Exclusive) ¥12,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.