Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
DSR-50
Girls Frontline
Best Offer
Wonderful Works (Manufacturer)
Michikawa Hiroshi (Color Producer), Rico (Sculptor)
1/7
¥17,800
  • 06/2021 Standard ¥17,800
4580522750066
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.