Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Duke of York
Azur Lane
Prestige of the Glorious Formula
Mimeyoi (Manufacturer)
Jarel (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
1/4
33 cm
¥28,500
  • 01/2021 Limited + Exclusive ¥28,500
4580692150055
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.