Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elaina
Majo no Tabitabi
DX
Bell Fine (Manufacturer)
Hoshina Eimi (Color Producer), Ookubo Kazuo (Sculptor), Urano (Sculptor)
1/7
¥19,800
  • 10/2021 Standard ¥19,800
4573347243103
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.