Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Elaine
Original Character
Maid
Wonderful Works (Manufacturer)
Itandi (Sculptor), Michikawa Hiroshi (Color Producer), Rico (Sculptor), Tony (Illustrator)
1/7
24 cm
¥14,800
  • 03/2021 Standard ¥14,800
4580522750035
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.