Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Erza Scarlet
Fairy Tail
B'full (Manufacturer)
PMG (Sculptor)
1/6
¥19,800
  • 12/2020 Limited + Exclusive ¥19,800
  • 12/2020 Limited + Exclusive (Set) ¥59,400
4571498447357
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.