Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Erza Scarlet
Fairy Tail Final Season
Good Smile Company (Manufacturer)
Mayaka. (Sculptor)
¥3,545
  • 02/2021 Standard ¥3,545
4580416942140
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.