Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Feena
Ys Origin
Good Smile Company (Distributor), Myethos (Manufacturer)
SunYaMing (Sculptor)
1/8
41 cm
¥18,800
  • 06/2021 Standard ¥18,800
4580416923217
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.