Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Flamingo Ballet Dan Ponytail no Ko
Avian Romance
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Akabeko (Sculptor), Anmi (Illustrator), Tourmaline Gorilla (Color Producer)
¥16,500
  • 12/19/2020 Standard ¥16,500
4589642711131
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.