Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Flandre Scarlet
Touhou Project
Akuma no Imouto
Ques Q (Manufacturer)
6U☆ (Illustrator), Keroriso (Sculptor)
1/8
¥13,500
  • 03/2021 Exclusive ¥13,500
  • 12/22/2016 Exclusive ¥11,800
  • 12/12/2013 Exclusive ¥10,000
4560393842237
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.