Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
FR-0026T
Art of ToYa
Individual sculptor (Manufacturer)
Mumu Studio (Sculptor)
1/7
33 cm
¥26,400
  • 2021-4-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.