Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Fubuki
One Punch Man
DAMTOYS (Manufacturer)
1/7
23 cm
  • 3/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.