Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gajeel Redfox
Fairy Tail
B'full (Manufacturer)
Fujiyama (Sculptor)
1/6
¥19,800
  • 12/2020 Limited + Exclusive ¥19,800
4571498447340
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.