Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gamer Girl
Art of Queyu Yatou Zacfair
Individual sculptor (Manufacturer)
Tstoys (Sculptor)
1/6
15 cm
¥14,850
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.