Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Goblin Slayer
Goblin Slayer
Good Smile Company (Manufacturer)
JDP (Sculptor)
18 cm
¥3,545
  • 01/2021 Standard ¥3,545
  • 09/17/2019 Standard ¥3,611
4580416941181
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.