Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
EXQ Figure
Gotland
Kantai Collection ~Kan Colle~
Casual Mode
Bandai Spirits (Manufacturer)
  • 12/2020 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.