Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gwendolyn Poole
The Unbelievable Gwenpool
Good Smile Company (Manufacturer)
Koki (Sculptor)
1/8
24 cm
¥26,800
  • 4/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.