Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Gwenpool
The Unbelievable Gwenpool
Breaking The Fourth Wall
Good Smile Company (Manufacturer)
Gurihiru (Illustrator), Koki (Sculptor), Sugi Kenji (Color Producer)
1/8
¥24,364
  • 04/2021 Standard ¥24,364
4580416941891
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.