Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Skytube
Hananoi Anna
Original Character
Alphamax (Manufacturer)
Tomo (Sculptor), Tomohiro Kai (Illustrator)
1/6
¥17,800
  • 12/02/2020 Standard ¥17,800
Castoff
4562283281249
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.