Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
G.E.M.
Hatake Kakashi
Naruto Shippuuden
Anbu
MegaHouse (Manufacturer)
Arai Kyousuke (Sculptor)
24 cm
¥12,000
  • 02/2021 Limited + Exclusive ¥12,000
  • 05/25/2016 Limited + Exclusive (Megatrea Shop, Premium Bandai & Mekke!) ¥10,926
  • 09/12/2014 Standard ¥9,250
4535123828423
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.