Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
3rd Season Winter
Taito (Manufacturer)
Saine (Illustrator)
  • 01/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.