Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Hatsune Miku
Vocaloid
Gahime Miku
Quartz (Circle)
Mayapika (Sculptor)
18 cm
¥8,000
  • 05/05/2017 Limited (Treasure Festa in Ariake 17) ¥8,000
  • 12/18/2016 Limited (Hobby Round 16)
  • 05/05/2016 Limited (Hobby Round 15) ¥8,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.