Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
BN Figure DX
Hatsune Miku, Kimagure, Machibuse, Oikake, Otoboke, Pac-Man
Pac-Man, Vocaloid
Bandai Namco Entertainment Inc. (Producer), Bandai Namco Shanghai (Manufacturer)
  • 01/2021 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.