Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
Miku Expo Digital Stars 2020
Hobby Stock (Manufacturer), Wing (Producer)
Mishima (Sculptor), Takeuchi Ham (Color Producer), Wada Rco (Illustrator)
1/7
¥21,500
  • 02/2021 Standard ¥21,500
4589691184283
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.