Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
Pick Me Up
Apex Innovation (Manufacturer)
Verus (Illustrator)
1/7
  • 05/2021 Unknown
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.