Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku, Rabbit Yukine
Vocaloid
Snow Princess
Good Smile Company (Manufacturer)
Iwabitsu (Color Producer), Katahara Itashi (Sculptor), KEI (Illustrator)
1/7
23 cm
¥22,545
  • 03/2021 Standard ¥22,545
4580416941341
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.