Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
Sakura, 2021
Taito (Manufacturer)
  • 02/2021 Standard
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.