Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
Shaohua
Myethos (Manufacturer)
Ask (Illustrator)
1/7
¥19,800
  • 06/2021 Exclusive ¥19,800
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.