Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
Symphony 2019
Good Smile Company (Manufacturer)
Maimocchi (Tsuru no Yakata) (Color Producer), Rella (Illustrator), Sakaki Kaoru (Sculptor)
1/8
21 cm
¥14,800
  • 05/2021 Standard ¥14,800
4580416941518
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.