Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
Vocaloid
The First Dream
Max Factory (Manufacturer)
Chieri (Sculptor), Hirose Hiroyuki (Color Producer), lococo (Illustrator)
1/8
¥16,000
  • 01/2021 Limited + Exclusive ¥16,000
4545784042861
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.